top of page

DE REDACTIEKAMER

Meest recente berichten

Lichaamsgenezing

Voetreflexpraktijk Plesso Solara gevisiteerd

31 mei 2022

Nieuws: Nieuws

Certificaat visitatie
behaald

Op 25 oktober 2023 is mijn praktijk gevisiteerd door de VNRT.
 
1 x per 5 jaar, dient elke therapeut en zijn/haar praktijkruimte(s) gevisiteerd te worden. Visitatie is een verplichting vanuit het licentie lidmaatschap én de zorgverzekeringen.

Doel van de visitatie is om de professionaliteit van de praktijkvoering door de therapeut vast te stellen en het zichtbaar maken van mogelijke verbeterpunten. Hierbij worden de afspraken en kwaliteitsbewaking zoals deze vastgelegd zijn in de statuten VNRT, huishoudelijke reglement, beroepsprofiel en gedragscode gehandhaafd.

De praktijk en therapeut wordt gevisiteerd aan de hand van een controlelijst. In de controlelijst zijn alle onderwerpen opgenomen die van belang zijn voor een goed draaiende praktijk, die voldoet aan alle wettelijke voorwaarden en voorwaarden die door de VNRT zijn vastgelegd en beschreven staan in haar documenten.

De visitatie was erg leuk en natuurlijk ook nog eens leerzaam. Vandaag, 15 november 2023,  heb ik van de visitatie commissie mijn certificaat mogen ontvangen. Voetreflexpraktijk Plesso Solara voldoet op alle punten aan de wettelijke gestelde eisen. Super blij met dit certificaat. Want door dit certificaat, weet u zeker dat u ook in aanmerking komt voor de vergoeding bij de zorgverzekeraars. 
IMG_4626.jpg
Nieuws: Tekst
bottom of page