top of page
reflexologie
BELANGRIJKE INFORMATIE
Informatie: Lijst

WERKWIJZE BIJ THERAPIE

Tijdens het eerste therapeutische consult wordt er een anamnese afgenomen. Aan de hand van een vragenlijst verzamel ik persoonlijke gegevens en medische voorgeschiedenis. Daarna volgt er een voetreflexonderzoek om een totaalbeeld te krijgen. 
Vanuit de anamnese komen we samen tot een behandelplan. Vervolgbehandelingen duren ongeveer 1,5 tot 2 uur, hierbij hebben we een kort voorgesprek gevolgd door de behandeling en aansluitend een evaluatie. In het begin is het nodig om één tot twee keer per week te behandelen. Na vier á vijf consulten gaan we de effecten evalueren en eventueel het behandelplan bijstellen. Daarna kan er rustig worden afgebouwd door de tussenliggende periodes te vergroten.
Als therapeut heb ik geheimhoudingsplicht over alles wat besproken is. Om een goed overzicht te hebben wordt er een dossier aangelegd waarin uw persoonlijke gegevens, de klacht, leefwijze, de medische voorgeschiedenis, verslag en voortgang van de behandelingen worden opgenomen. Dit dossier is vertrouwelijk en alleen voor gebruik in de praktijk. Alleen met toestemming van u als cliënt mag er contact worden opgenomen met bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. Als uitzondering geldt dat er bij een wettelijke verplichting of bij een klachtenprocedure informatie mag worden verstrekt.
Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig voor reflexzonetherapie. Wel is het belangrijk om uw (huis)arts op de hoogte te stellen van de reflexzonetherapie.

HOE KAN IK ME VOORBEREIDEN OP MIJN EERSTE BEHANDELING?

Voor u naar het eerste therapeutische consult komt heeft u reeds een anamnese formulier en een privacy verklaring gekregen.

Mijn verzoek is deze voordat u komt deze aan mij ingevuld te retourneren, zodat ik de behandeling reeds kan voorbereiden. Aan de hand van deze vragenlijst verzamel ik persoonlijke gegevens en medische voorgeschiedenis. Daarna volgt er een voetreflexonderzoek om een totaalbeeld te krijgen. 

Bij de behandeling is het raadzaam om makkelijk zittende kleding aan te trekken.
 

TOELICHTING BIJ DE VOETREFLEXZONEBEHANDELING

Reflexologie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. De gedachte erachter is dat ‘ziek zijn’ het signaal is van een verstoorde harmonie in die eenheid. Door de behandelingen kunnen verstoringen die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven.

 

Organen, beenderen en weefsels hebben alle een reflexpunt op de voeten. Bij een verstoring kan dit tijdens en na de behandeling merkbaar zijn o.a. door het ontstaan van pijn, prikkelingen, jeuk, verandering van huid (eelt, transpiratie) en kleurverschil. De punten waar deze verstoringen ontstaan geven aan dat er verstoringen zijn in de energiestroom naar het corresponderende orgaan of lichaamsdeel. Wanneer deze verstoringen zijn opgeheven kan het lichaam in staat zijn zichzelf te genezen.

 

Wij genezen dus niet, maar we helpen u uzelf te genezen. Wij behandelen niet alleen dat gedeelte van de voeten waar zich de klacht of pijn bevindt, maar beide voeten helemaal en op die manier de "mens als geheel’.

 

Afhankelijk van de persoon kunnen de volgende bijverschijnselen optreden:

Tijdens de behandeling:

-         Meer dan normaal transpireren

-         Koud of juist warm worden

-         Prikkelingen

-         Geeuwen/slaperigheid

-         Huilen

-         Opkomende emoties

Vlak na de behandeling:

-         Duizeligheid

-         Op wolken lopen

-         Blijheid en ruimte voelen

-         Energiek gevoel (bergen kunnen verzetten)

-         Loomheid (lekker lui willen liggen)  

Uren tot dagen na de behandeling:

-         De urine is donkerder (vrijgekomen afvalstoffen verlaten het lichaam)

-         Oude kwalen kunnen tijdelijk terugkomen om daarna te verdwijnen

-         Meer afscheiding (ontlasting, transpiratie, witte vloed, oorpus e.d.)

-         Veranderde gevoelens op allerlei gebied

  

Wat er ook gebeurt, het is allemaal goed want het wil zeggen dat er iets in gang is gezet.

EEN AFSPRAAK ANNULEREN

Bij verhindering gelieve 24 uur van te voren af te bellen. Bij niet tijdig afzeggen zal 100% van de behandeling in rekening gebracht worden.

PRIVACY

Voetreflexpraktijk Plesso Solara  hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar cliënten/patiënten en verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaromtrent stelt. Klik op deze link om de Privacyverklaring in te zien, waar ik u uitvoerig informeer over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt gaan.

VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAAR

Voor zorgverzekeraars die werken met de Zorggids (Kies en Vergelijk) geldt dat vergoedingen alleen gegeven worden als de therapeut in de Zorggids opgenomen is. Als voetreflextherapeut ben ik ook officieel Registertherapeut® en aangesloten bij de stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ). Dit is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (RBCZ register-therapeut). In het vergoedingenoverzicht kunt u kijken of u voor vergoeding in aanmerking komt. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, u blijft zelf verantwoordelijk. Declaraties moet u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

KLACHTENREGELING

Doordat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VNRT (Vereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten) ben ik automatisch ook geregistreerd bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg). Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn of haar cliënten. Dit wordt geregeld via mijn beroepsvereniging VNRT. Klik voor verdere uitgebreide informatie omtrent hoe om te gaan met een klacht op de volgende link:

bottom of page